Sezon grzewczy

24.09.2015 "Rozpoczęcie sezonu grzewczego - Czerwionka - Leszczyny"