Historia

P.E. MEGAWAT rozpoczęło działalność w 1995 roku w wyniku programu restrukturyzacji górnictwa. Powstało trzyzakładowe przedsiębiorstwo na bazie elektrociepłowni kopalń „Dębieńsko" i „Knurów" oraz ciepłowni kopalni „Szczygłowice".
Założycielem spółki i właścicielem 100 % jej udziałów była Gliwicka Spółka Węglowa S.A. Zakłady przed połączeniem w jedno przedsiębiorstwo funkcjonowały w ramach struktur organizacyjnych kopalń.

Oficjalne rozpoczęcie działalności P.E. MEGAWAT nastąpiło 23 stycznia 1995 r., po przekazaniu przez Zarząd Gliwickiej Spółki Węglowej S.A. - jedynego wspólnika - kapitału zakładowego oraz wyposażenia w niezbędne maszyny i urządzenia produkcyjne, na warunkach określonych w umowach: dzierżawy, o współpracy i porozumienia w sprawach pracowniczych. Obecnie właścicielem Spółki jest SFW ENERGIA Sp. z o.o. - Gliwice.

 

Kalendarium

07.10.1994 Podjęcie przez Zarząd Gliwickiej Spółki Węglowej Uchwały Nr 171/94 o utworzeniu Przedsiębiorstwa Energetycznego MEGAWAT Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach.W skład Spółki weszły następujące oddziały kopalń:
Elektrociepłownia „Dębieńsko” z KWK Dębieńsko”
Elektrociepłownia „Knurów z KWK „Knurów”
Ciepłownia „Szczygłowice z KWK Szczygłowice”.

04.01.1995 Rejestracja Spółki w Sądzie Rejonowym Wydz. VIII Gospodarczo-Rejestrowy w Katowicach – RHB 11642
23.01.1995 Rozpoczęcie działalności P.E. MEGAWAT Sp. z o.o.
17.11.1995 Rejestracja Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników P.E. MEGAWAT
Sp. z o.o.
25.06.1996 Rejestracja znaku towarowego (logo firmy) w Urzędzie Patentowym RP.
22.11.2000 Przekazanie 100% udziałów Spółki Ministrowi Skarbu Państwa.
07.02.2008 Sprzedaż 100% udziałów Spółki przez Ministerstwo Skarbu Państwa Inwestorow SFW Energia Sp. z o.o.z siedzibą w Gliwicach
16.08.2010 Uruchomienie nowych kotłów WR 3 i 8 - Ciepłownia Dębieńsko
24.10.2011 Uruchomienie nowego kotła OR 32 - Elektrociepłownia Knurów
15.12.2015 Uruchomienie nowego kotła WR 12 oraz automatyzacja zakładu - Ciepłownia Szczygłowice