O firmie

Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. jest firmą produkcyjno-handlowo-usługową, specjalizującą się w branży energetycznej i elektroenergetycznej. Podstawowym profilem działalności PE MEGAWAT Sp. z o.o. jest:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
2. Wytwarzanie energii elektrycznej
3. Przesyłanie energii elektrycznej
4. Dystrybucja energii elektrycznej
5. Handel energia elektryczną
6. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
7. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
8. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
9. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
10. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Spółka MEGAWAT jako przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi swoją działalność zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo Energetyczne” (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 384 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń.

WŁADZE

WSPÓLNICY
SFW ENERGIA Sp. z o.o.

ZARZĄD
Zdzisław Moskwa - Prezes Zarządu
Mirosław Groborz - Wiceprezes Zarządu
          
PROKURENCI
Mariusz Adamarek - Dyrektor ds. Technicznych
Damian Dębski - Główny Księgowy


STRUKTURA

W skład PE MEGAWAT Sp. z o.o. wchodzą trzy zakłady produkcyjne oraz jeden zakład przesyłowy:

Zakład nr 1 Ciepłownia Dębieńsko
Zakład nr 2 Elektrociepłownia Knurów
Zakład nr 3 Ciepłownia Szczygłowice
Zakład nr 4 Rozdzielnia Ciepła Łaziska Górne

PODSTAWOWE INFORMACJE

Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy PE MEGAWAT  wynosi 28 098 599,18 PLN.
KRS        0000049573.
NIP         642-10-05-920
REGON    272380061
KONTO    PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Rybniku 08 1020 2472 0000 6502 0018 5181