Polityka prywatności

Polityka prywatności strony megawat.pl
Zasady polityki prywatności, które są określone poniżej dotyczą tylko strony megawat.pl , nie dotyczą witryn, do których można przechodzić ze strony megawat.pl. Po opuszczeniu strony megawat.pl prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi odwiedzanych witryn internetowych. Korzystając ze strony megawat.pl akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które prezentujemy poniżej.

Firma PE Megawat zarządzające stroną megawat.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie, aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej. Strona umożliwia skontaktowanie się z firmą PE Megawat poprzez wypełnienie przygotowanego formularza kontaktowego. Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane przez firmę PE Megawat do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę. PE Megawat zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom bez zgody klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo.

Dane osobowe użytkowników traktowane są przez firmę PE Megawat jako dane poufne. Każdy użytkownik witryny megawat.pl ma prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych. Dane osobowe podawane poprzez formularz kontaktowy są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883) Firma PE Megawat dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Strona megawat.pl została przygotowana w oparciu o technologie, które służą minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie. Podczas przeglądania strony, pobierane są dane, które nie identyfikują danych osobowych użytkownika, ale tzw. dane techniczne na przykład: adres IP, informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, dostawcy internetu. Dane te wykorzystywane są do tworzenia statystyk np. określenia statystyk odsłon z rozróżnieniem na miejsce zamieszkania czy używanie przeglądarki internetowej. Dane te są danymi całkowicie nie związanymi z danymi przesyłanymi poprzez formularz kontaktowy.