Zakłady

Z-1 Ciepłownia "Dębieńsko"

Uruchomienie: 1949r
Uruchomienie najnowszej jednostki wytwórczej: 2010r
Rodzaj i parametry paliwa podstawowego: węgiel kamienny, gaz koksowniczy

Kontakt

Kierownik Zakładu: Piotr Tomaszczyk
Telefon: (0-32) 427-01-44
Fax: (0-32) 427-01-44
e-mail: megawatz1@pemegawat.pl

Adres

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. 3go Maja 44

 • Kocioł WR-1
 • Kocioł WR-2
 • Budynek ciepłowni


Z-2 "Elektrociepłownia "Knurów"

Uruchomienie: 1969r
Uruchomienie najnowszej jednostki wytwórczej: 2012r
Rodzaj i parametry paliwa podstawowego: węgiel kamienny, biomasa

Kontakt

Kierownik Zakładu: Piotr Starczała
Telefon: (0-32) 337-39-12
Fax: (0-32) 235-23-18
e-mail: megawatz2@pemegawat.pl

Adres

44-190 Knurów ul. Kopalniana 1

 • Kocioł OR-32n
 • Instalacja biomasy
 • Budynek kotla OR-32N


Z-3 Ciepłownia "Szczygłowice"

Uruchomienie: 1969r
Uruchomienie najnowszej jednostki wytwórczej: 2015r
Rodzaj i parametry paliwa podstawowego: węgiel kamienny

Kontakt

Kierownik ciepłowni: Wiesław Karliński
Telefon: (0-32) 717-63-76
Fax: (0-32) 236-81-82
e-mail: megawatz3@pemegawat.pl

Adres

44-193 Knurów ul. Górnicza 1

 • Wymienniki ciepła
 • Budynek Ciepłowni
 • Instalacja odpylania kotłów WR 5 nr 3 i 4


Z-4 Rozdzielnia Ciepła "Łaziska"

Z rozdzielni ciepła Z -4,  która znajduje się na terenie KWK “Bolesław Śmiały” zasilamy  siecią  grzewczą o długości ok. 14 km  odbiorców ciepła w Łaziskach Górnych, którymi są:
- KWK “Bolesław Śmiały”,
- SM “RAZEM”,
- SM “Łaziska”,
- obiekty Urzędu Miasta,
- odbiorcy prywatni,
- odbiory użyteczności publicznej (Szkoły, Zakłady Opieki Zdrowotnej i inne).

Kontakt

Kierownik Zakładu: Piotr Tomaszczyk
Telefon: (0-32) 427-01-44
Fax: (0-32) 431-94-47
e-mail: megawatz4@pemegawat.pl

Adres

43-170 Łaziska Górne ul. Pstrowskiego 12

 • Rozdzielnia ciepła
 • Rurociągi zasilające odbiorców ciepła
 • Budynek Rozdzielni Ciepła