Aktualna taryfa

INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

Pobierz