Odbiorcy

PE MEGAWAT dostarcza energię cieplną i ciepłą wodę użytkową na terenie gmin Knurów, Czerwionka-Leszczyny i częściowo Łaziska. Dodatkowo przedsiębiorstwo wytwarza energię elektryczną w Elektrociepłowni Knurów, która jest dostarczana do kopalni KWK Knurów. Głównymi odbiorcami są:

  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (PEC JASTRZĘBIE)
  • JSW S.A. - KWK Szczygłowice
  • JSW S.A. - KWK "KNURÓW"
  • Kompania Węglowa- KWK Bolesław Śmiały
  • Szpital Sp. z o.o. w Knurowie
  • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach Oddział w Czeladzi Zakład "Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" O/Dębieńsko
  • MOSiR Fundacja Basen Dzieciom w Czerwionce-Leszczynach
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA - Jastrzębie Zdrój- (Zakład Odsalania "Dębieńsko")