Pozostałe dokumenty

INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Pobierz

Struktura zużytych paliw do wytworzenia ciepła w roku obrotowym 2017

Pobierz

Struktura zużytych paliw i emisja zanieczyszczeń 2016

Pobierz

Przykładowa faktura z objaśnieniami

Pobierz

Stawki opłat za usługi wykonywane przez pracowników P.E. MEGAWAT Sp. z o.o.

Pobierz

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła

Pobierz

Umowa na dostawę ciepła [EPA-C-2015]

Pobierz

Aktualna taryfa dla ciepła

Pobierz

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub węzła cieplnego znajdującego się w obiekcie

Pobierz