Ekologia

Działalność PE MEGAWAT Sp. z o.o. może potencjalnie wywierać istotny wpływ na środowisko naturalne, w szczególności poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzanie odpadów, korzystanie z wód i odprowadzanie ścieków.

Wielkość naszego oddziaływania regulowane są przez przepisy o ochronie środowiska. W związku z prowadzoną działalnością, spółka posiada wymagane prawem pozwolenia, w tym pozwolenie zintegrowane oraz decyzje sektorowe określające środowiskowe aspekty pracy zakładów. Redukcję naszego oddziaływania na środowisko traktujemy w sposób priorytetowy. Dzięki temu spełniamy wszystkie dopuszczalne standardy środowiskowe.

Budowa nowych źródeł wytwórczych, instalacji wysokosprawnego odpylania oraz zrealizowanie innych inwestycji zmniejszających energochłonność procesu produkcyjnego, takich jak m.in. budowa nowoczesnych układów pompowych, stacji wymienników ciepła, modernizacja sieci ciepłowniczych, spowodowała że emisja siarki i pyłów znacząco spadła. Dodatkową korzyścią wspomnianych przedsięwzięć jest znaczący spadek emisji CO2 z naszych zakładów.

Emisja gazów do atmosfery stanowi najistotniejsze źródło wpływu na środowisko wynikające z naszej działalności, zarówno dla bezpośredniego otoczenia instalacji, jak i terenów położonych w większej odległości od zakładów. Z tego powodu przywiązujemy największą wagę do tego, aby procesy powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza przeprowadzane były w oparciu o najlepsze dostępne techniki i praktyki minimalizujące oddziaływanie zakładu w tym zakresie.

Pobierz dokument:

Icon

Struktura zużytych paliw 356.63 KB 256 downloads

Publiczna informacja. Struktura zużytych paliw. ...