Strategia

Główną misją przedsiębiorstwa jest wytwarzanie i dostarczanie taniej, efektywnej i pewnej energii dla naszych klientów. Jako nowoczesne przedsiębiorstwo energetyczne staramy się wykorzystać najnowsze i optymalne rozwiązania technologiczne w celu zapewnienia minimalizacji kosztów, przy jednoczesnym jak największym zadowoleniu klientów.

Dużą wagę przywiązujemy do troski o środowisko naturalne, jak i do jakości obsługi klienta. PE Megawat stawia sobie za cel bycie wiodącym dostawcą energii cieplnej na terenie Gmin na których działa. Chcemy być odpowiedzialnym i pewnym partnerem dla wszystkich podmiotów samorządowych, gospodarczych, komunalnych i indywidualnych na obszarze działalności naszego przedsiębiorstwa.

Chętnie uczestniczymy również w życiu społecznym i kulturalnym mieszkańców Gmin na terenie których działamy, poprzez wsparcie szeregu lokalnych inicjatyw. Jako odpowiedzialny pracodawca dbamy o zadowolenie i satysfakcje z pracy wszystkich naszych pracowników.