O firmie

Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. jest firmą produkcyjno-handlowo-usługową, specjalizującą się w branży energetycznej i elektroenergetycznej. Podstawowym profilem działalności PE MEGAWAT Sp. z o.o. jest:

  1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
  2. Wytwarzanie energii elektrycznej
  3. Przesyłanie energii elektrycznej
  4. Dystrybucja energii elektrycznej
  5. Handel energia elektryczną
  6. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
  7. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
  8. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  9. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  10. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
Spółka MEGAWAT jako przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi swoją działalność zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo Energetyczne” (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 384 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń.