RODO

W celu dbania o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Funkcję tę pełni kancelaria prawnicza Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Katowicach. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować
pod adresem e-mail: IODO@pl.Andersen.com.

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z poniższą informacją:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach (dalej: „Spółka”) z siedzibą przy ul. Bojkowskiej 37 bud. 4 (kod pocztowy: 44-100).
  2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się skontaktować pod adresem e-mail: IODO@pl.Andersen.com.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Spółki.
  4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda, obejmująca podanie danych osobowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz ewentualnego kontaktu inną drogą, jeśli taki okaże się konieczny. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem wcześniej dokonanego przetwarzania danych.
  5. Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3. W niektórych sytuacjach możemy przechowywać je dłużej w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla identyfikacji pytania i udzielenia odpowiedzi lub podjęcia innych stosownych działań.
  7. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Spółkę pracownicy i współpracownicy. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Spółkę innym odbiorcom takim jak dostawcy usług i rozwiązań IT dla Spółki.
  8. Państwa dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania bądź uzupełnienia. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo otrzymania od Spółki kopii danych osobowych.
  10. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.