Kariera

Aktualne oferty pracy.


    „Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37/Bud. Nr 4. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: iodo@pl.Andersen.com. Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane przez dodatkowy okres 6 miesięcy. Po tym okresie dane są usuwane. Dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi osobami. Więcej informacji znajdą Państwo w Klauzuli Informacyjnej. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.”