Zakłady

Z-1

Ciepłownia "Dębieńsko"

Uruchomienie:1949r
Uruchomienie najnowszej jednostki wytwórczej:2018r
Rodzaj i parametry paliwa podstawowego: węgiel kamienny

Telefon: (0-32) 427-01-44 Fax: (0-32) 427-01-44
Lokalizacja: 44-230 Czerwionka Leszczyny ul. 3go Maja 44

Z-2

Elektrociepłownia "Knurów"

Uruchomienie:1969r
Uruchomienie najnowszej jednostki wytwórczej: 2018r
Rodzaj i parametry paliwa podstawowego: węgiel kamienny, biomasa

Telefon: (0-32) 337-39-12 Fax: (0-32) 235-23-18
Lokalizacja: 44-190 Knurów ul. Kopalniana 1

Z-3

Ciepłownia "Szczygłowice"

Uruchomienie:1969r
Uruchomienie najnowszej jednostki wytwórczej: 2015r
Rodzaj i parametry paliwa podstawowego: węgiel kamienny

Telefon: (0-32) 236-81-82
Lokalizacja: 44-193 Knurów ul. Górnicza 1

Z-4

Rozdzielnia Ciepła "Łaziska"

Z rozdzielni ciepła Z -4, która znajduje się na terenie KWK “Bolesław Śmiały” zasilamy siecią grzewczą o długości ok. 14 km odbiorców ciepła w Łaziskach Górnych, którymi są:
- KWK “Bolesław Śmiały”
- SM “RAZEM”
- SM “Łaziska”
- obiekty Urzędu Miasta
- odbiorcy prywatni
- odbiory użyteczności publicznej (Szkoły, Zakłady Opieki Zdrowotnej i inne)
Telefon: (0-32) 717 54 03
Lokalizacja: 43-170 Łaziska Górne ul. Św. Barbary 12