Oferta

Oferujemy ciepło i ciepłą wodę użytkową przez cały rok dla wszystkich podmiotów zlokalizowanych na terenie gmin: Knurów, Czerwionka-Leszczyny, Łaziska. Ofertę swoją kierujemy zarówno do dużych podmiotów gospodarczych, jak i drobnych odbiorców indywidulanych. Specjalizujemy się również w projektowaniu, doradztwie i wykonywaniu specjalistycznych projektów energetycznych takich jak:

- Rozbudowa i modernizacja sieci cieplnych
- Budowa lokalnych kotłowni
- Przetwarzanie gazu metanowego, koksowniczego i odpadowego
- Produkcja i dystrybucja chłodu na potrzeby centralnej klimatyzacji
- Wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi służbami.