Odbiorcy

PE MEGAWAT dostarcza energię cieplną i ciepłą wodę użytkową na terenie gmin Knurów,
Czerwionka-Leszczyny i częściowo Łaziska. Dodatkowo przedsiębiorstwo wytwarza energię elektryczną w Elektrociepłowni Knurów, która jest dostarczana do kopalni KWK Knurów. Głównymi odbiorcami są:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (PEC JASTRZĘBIE)
2. JSW S.A. - KWK Szczygłowice
3. JSW S.A. - KWK "KNURÓW"
4. Kompania Węglowa- KWK Bolesław Śmiały
5. Szpital Sp. z o.o. w Knurowie
6. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach Oddział w Czeladzi  Zakład "Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" O/Dębieńsko
7. MOSiR Fundacja Basen Dzieciom w Czerwionce-Leszczynach
8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA   - Jastrzębie Zdrój- (Zakład Odsalania "Dębieńsko")