Ogłoszenia

21 listopada 2022

Plan ograniczeń dostaw ciepła

17 listopada 2022

INFORMACJA o możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

3 października 2022

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2022-2023

19.09.2022 r. Z-1 Dębieńsko, 19-09.2022 r. Z-2 Knurów, 22.09.2022 r. Z-3 Szczygłowice, 20.09.2022 r. Z-4 Bolesław Śmiały.
28 września 2022

Informacja o cenach ciepła z rekompensatą

28 września 2022

Oświadczenie, które powinni złożyć odbiorcy ciepła niebędący gospodarstwem domowym w celu skorzystania z rekompensaty

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z […]