Akty prawne

10 kwietnia 2019

Rozporządzenie z dnia 15.12.2016 r.

Rozporządzenie z dnia 15.12.2016 r. w sprawie kontroli.
10 kwietnia 2019

Rozporządzenie z dnia 22.09.2017r.

Rozporządzenie z dnia 22.09.2017r. w sprawie kształtowania taryf.
2 kwietnia 2019

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. – Szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzory kart audytów, a także algorytm […]
2 kwietnia 2019

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej) z dnia 28 kwietnia 2003r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, […]
2 kwietnia 2019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. – Szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii […]