Pozostałe dokumenty

24 stycznia 2024

Wniosek o udzielenie informacji o możliwości przyłączenia obiektu obiektów do sieci ciepłowniczej

Wniosek o udzielenie informacji o możliwości przyłączenia obiektu obiektów do sieci ciepłowniczej.
24 stycznia 2024

Wniosek o określenie warunków przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej

Wniosek o określenie warunków przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej.
31 marca 2023

Aktualizacja informacji w sprawie cen maksymalnych

Aktualizacja informacji w sprawie cen ciepła obowiązujących od 01.03.2023 r.
17 marca 2023

Informacja URE

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nt 9/2023
2 marca 2023

Struktura zużytych paliw

Publiczna informacja. Struktura zużytych paliw.