Pozostałe dokumenty

2 kwietnia 2019

Struktura zużytych paliw

Publiczna informacja. Struktura zużytych paliw.
2 kwietnia 2019

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub węzła cieplnego znajdującego się w obiekcie.
2 kwietnia 2019

Aktualna taryfa dla ciepła

Aktualna taryfa dla ciepła
2 kwietnia 2019

Umowa na dostawę ciepła

Umowa na dostawę ciepła [EPA-C-2015].
2 kwietnia 2019

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła.