Pozostałe dokumenty

2 kwietnia 2019

Aktualna taryfa dla ciepła

Aktualna taryfa dla ciepła
2 kwietnia 2019

Umowa na dostawę ciepła

Umowa na dostawę ciepła [EPA-C-2015].
2 kwietnia 2019

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła.
2 kwietnia 2019

Stawki

Stawki opłat za usługi wykonywane przez pracowników P.E. MEGAWAT Sp. z o.o.
2 kwietnia 2019

Przykładowa faktura z objaśnieniami

Przykładowa faktura z objaśnieniami.